Zorg op maat

Zelfstandigheid en regie over eigen leven zijn een groot goed. Daarom kiezen mensen steeds vaker voor zorg in eigen huis. Hierdoor kunnen ze hun dagelijkse leven zo normaal mogelijk voortzetten. Of het nu gaat om verpleegkundige handelingen of praktische ondersteuning bij het douchen, aankleden, (samen) boodschappen doen of artsenbezoek: ik bied thuiszorg die wordt afgestemd op de zorgvrager in plaats van andersom. 24 uur per dag.

Beer thuiszorg is BIG-geregistreerd en draagt het keurmerk ZZP-ers Thuiszorg.