Zorgvergoeding

Zorgvergoeding

Verpleging en verzorging is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekering (Zvw). Declaraties dient u in bij uw zorgverzekeraar en zij stort het te vergoeden bedrag op uw bankrekening. U bent zelf verantwoordelijk voor uitbetaling aan uw zorgverlener. De intensieve zorg wordt vergoed vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Vanuit de Wlz kan op basis van een Persoonsgebonden Budget (PGB) de zorg aan u verleend worden. Declaraties dient u in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) en zij betaalt de zorgverlener rechtstreeks uit.

Uiteraard kan zorg ook altijd particulier vergoed worden. U betaalt de zorg dan uit eigen middelen en bent dan dus niet gebonden aan de regelgeving van PGB en ZvW. Een combinatie van particuliere zorg en zorg vanuit PGB of ZVW is ook een mogelijkheid.

Wilt u meer weten over mogelijkheden, kosten en vergoeding, neem dan contact met mij op via info@beerthuiszorg.nl. Ik help u graag verder.