Diensten

Zorgvraag en indicatie 
Ik bied persoonlijke verzorging, verpleging en begeleiding ‘op maat’ aan mensen die dat nodig hebben als gevolg van ziekte, handicap of ouderdom. Ook palliatieve- en terminale zorg behoren tot mijn ervaringsterreinen. De kwaliteit van leven van de zorgvrager (en naasten) staat daarbij voorop. Ik vind het dan ook belangrijk om zo veel mogelijk te anticiperen op veranderende zorgwensen en hier flexibel op in te spelen. Indien gewenst, regel  ik een zorgindicatie. De zorg die ik lever, verantwoord ik door het bijhouden van het zorgleefplan. In dit plan, dat in samenspraak met de zorgvrager of zijn/haar vertegenwoordiger is gemaakt, staat precies beschreven hoe mijn client wil leven en welke ondersteuning hierbij gewenst is. Het betreft dus meer dan alleen lichamelijke zorg. Regelmatig evalueer ik het plan met betrokkenen en pas het zonodig aan.